Radosław Kurek stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach stypendium twórczego oraz stypendium z zakresu upowszechniania kultury na rok 2016